Close

O NÁS

Jsme projekční kancelář, která se zabývá projekční a inženýrskou činností  rodinný a bytových domů, ale také máme bohaté zkušenosti s zhotovitelskou dokumentací a projektovou přípravou pro realizační firmy. 


Zajistíme pro Vás:

  • Architektonické studie staveb, včetně vizualizací
  • Předprojektovou přípravu stavby
  • Projekt na územní řízení
  • Projekt na stavební řízení popř. ohlášení stavby
  • Pasporty stávajicích staveb
  • Dodání projektů dílčích řemesel
  • Inženýrská činnost – vyřízení stavebního povolení/ohlášení staveb
Projekty rodinných domů

Základem pro klidný průběh stavby rodinného domu, ať stavební firmou či ,,svépomocí” je kvalitní a hlavně kompletní projekt. Proto doporučujeme, aby jste nechali celý projekt, od studie až po vyřízení stavebního povolení na nás. Je potřeba si proto uvědomit, že projekt na stavební povolení se neskládá ze ,,stavřských” výkresů, jako jsou půdorysy, řezy pohledy, ale i dílčí projekty přípojek, průkaz energetické náročnosti budov, projektu odnětí ze zemědělského půdního fondu a další. Proto se vždy snažíme s investorem dohodnout na dodání projektu jako celku, nikoliv jen výkresy domu, bez osazení domu na pozemek a okolních souvislotí. 


Projekty garáží, přístřešků, altánů,.....

Jedná se o jednoduchý projekt, který je ale nezbytný pro stavební úřad (co vše je potřeba zjistit naleznete zde ), ale i pro stavbu samotnou. Součástí tohoto projektu je i výkaz materiálu pro jednodušší objednávání materiálu či výběr zhotovitele. Vybrat si můžete z typových projektů nebo můžeme pro Vás zpracovat  individuální projekt dle Vašich představ.

Pro více informací nebo dohodnutí spolupráce mě kontaktujte