Close

Novostavba RD Hevlín - vyřízení ohlášení staby

Předmětem inženýrské činnosti bylo doddání ,,E – dokladové části“ tzn. dodání stanovisek dotčených orgánů a také zastupování investora při jednání s úřady. Cílem projektu bylo předání značky ,,STAVBA POVOLENA” investorovi.
 V rámci procesu dodání dokladové části, se především jednalo o tyto činnosti:

  • zajištění stanoviska dotčených orgánů – koordinované stanovisko (včetně OÚPR), hygiena,…
  • zajištění stanoviska souhlasů se stavbou od provozovatelů dotčené technické infrastruktury
  • zajištění stanovisek o napojení parcely na pozemní komunikaci sjezdem
  • zajištění koordinace hlavního projektanta s dílčími profesemi (vodovodní, kanalizační a plynovodní přípoka,…)
  • zajištění stanoviska (včetně vypracování potřebné přílohy) životního prostředí o vyjmutí ZPF
  • příprava smlouvy o stavbě na cizím pozemku, včetně zastoupení investora při podpisu
  • zastupování investora při komunikaci se stavebním úřadem a vyřízení ,,ohlášení stavby”