Close

Ceny projektu

Rodinné domy

Cena individuálního projektu rodinného domu v rozsahu pro stavební povolení (DSP) se zastavěnou plochou do 150 m2-bungalov a do 80 m2 dvojpodlažního domu je stanovena na 79.000,-Kč. Každých dalších 20 m2 je za +5.000,-Kč. Cena je orientační. Převážně záleží složitosti osazení do terénu. složitosti konstrukce a rozsahu technologického vybavení objektu. Cena obsahuje standardní rozsah projektové dokumentace (viz níže). 

Přehled cen dílčích částí projektu na stavební povolení
Architektonicko-stavební řešení

v ceně projektu

Stavebně-konstrukční řešení

v ceně projektu

Požárně-bezpečnostní řešení

v ceně projektu

PENB

v ceně projektu

Projekt sjezdu

v ceně projektu

Příloha k vynětí ZPF

v ceně projektu

Garáže

Cena typového projektu garáže, přístřešku nebo altánu v úrovni DSP včetně osazení do terénu je 7.000,-Kč. Požárně-bezpečnostní řešení se řeší indviduálně (v závislosti na okolí garáže). Pokud je projekt dodáván bez inženýrské činnosti je nutné, aby investor zajistil tyto podklady.

Cena typového projektu garáže na stavební povolení 7.000,-Kč
Architektonicko-stavební řešení

v ceně projektu

Osazení do terénu

v ceně projektu

Výkaz základního materiálu

v ceně projektu

Stavebně-konstrukční řešení

2.500,-Kč-3.500,-Kč

Požárně-bezpečnostní řešení

1 500,-Kč – 3 500,- Kč

Doplňkové projekty

Jedná se především o projekty, které ne vždy vyžaduje stavební úřad nebo o dílčí projekty jednotlivých řemesel, které se mohou dodat samostatatně.

Poznámka: Všechny ceny projektů a inženýrských prací jsou orientační. Vždy závisí na konkrétních podmínkách a složitostech stavby.

Vzhledem k vytíženosi je aktuální doba na dodání dokumentace až 3.měsíce.